Rosh Chodesh Torah Reading

FIRST ALIYAH

Complete First Aliyah (Numbers 28:1-3)

Aliyah 1 Phrase 1 (Numbers 28:1, Blue/Siluk)

Aliyah 1 Phrase 2 (Numbers 28:2, Tan and Green/Yetiv and Zakef)

Aliyah 1 Phrase 3 (Numbers 28:2, Yellow/Etnachta)

Aliyah 1 Phrase 4 (Numbers 28:2, Dark Pink/Geresh)

Aliyah 1 Phrase 5 (Numbers 28:2, Light Pink/Revia)

Aliyah 1 Phrase 6 (Numbers 28:2, Tan and Green/Yetiv and Zakef)

Aliyah 1 Phrase 7 (Numbers 28:2, Light Blue/Zakef Gadol)

Aliyah 1 Phrase 8 (Numbers 28:2, Blue/Siluk)

Aliyah 1 Phrase 9 (Numbers 28:3, Green/Zakef)

Aliyah 1 Phrase 10 (Numbers 28:3, Tan and Green/Yetiv and Zakef)

Aliyah 1 Phrase 11 (Numbers 28:3, Yellow/Etnachta)

Aliyah 1 Phrase 12 (Numbers 28:3, Orange/Tevir)

Aliyah 1 Phrase 13 (Numbers 28:3, Red/Final Siluk)

SECOND ALIYAH

Complete Second Aliyah (Numbers 28:3-5)

Aliyah 2 Phrase 1 (Numbers 28:3, Green/Zakef)

Aliyah 2 Phrase 2 (Numbers 28:3, Tan and Green/Yetiv and Zakef)

Aliyah 2 Phrase 3 (Numbers 28:3, Yellow/Etnachta)

Aliyah 2 Phrase 4 (Numbers 28:3, Orange/Tevir)

Aliyah 2 Phrase 5 (Numbers 28:3, Blue/Siluk)

Aliyah 2 Phrase 6 (Numbers 28:4, Yellow/Etnachta)

Aliyah 2 Phrase 7 (Numbers 28:4, Green/Zakef)

Aliyah 2 Phrase 8 (Numbers 28:4, Blue/Siluk)

Aliyah 2 Phrase 9 (Numbers 28:5, Orange/Tevir)

Aliyah 2 Phrase 10 (Numbers 28:5, Yellow/Etnachta)

Aliyah 2 Phrase 11 (Numbers 28:5, Orange/Tevir)

Aliyah 2 Phrase 12 (Numbers 28:5, Red/Final Siluk)

THIRD ALIYAH

Complete Third Aliyah (Numbers 28:6-10)

Aliyah 3 Phrase 1 (Numbers 28:6, Yellow/Etnachta)

Aliyah 3 Phrase 2 (Numbers 28:6, Green/Zakef)

Aliyah 3 Phrase 3 (Numbers 28:6, Green/Zakef)

Aliyah 3 Phrase 4 (Numbers 28:6, Blue/Siluk)

Aliyah 3 Phrase 5 (Numbers 28:7, Green/Zakef)

Aliyah 3 Phrase 6 (Numbers 28:7, Yellow/Etnachta)

Aliyah 3 Phrase 7 (Numbers 28:7, Light Pink/Revia)

Aliyah 3 Phrase 8 (Numbers 28:7, Orange/Tevir)

Aliyah 3 Phrase 9 (Numbers 28:7, Blue/Siluk)

Aliyah 3 Phrase 10 (Numbers 28:8, Green/Zakef)

Aliyah 3 Phrase 11 (Numbers 28:8, Yellow/Etnachta)

Aliyah 3 Phrase 12 (Numbers 28:8, Green/Zakef)

Aliyah 3 Phrase 13 (Numbers 28:8, Orange/Tevir)

Aliyah 3 Phrase 14 (Numbers 28:8, Blue/Siluk)

Aliyah 3 Phrase 15 (Numbers 28:9, Green/Zakef)

Aliyah 3 Phrase 16 (Numbers 28:9, Yellow/Etnachta)

Aliyah 3 Phrase 17 (Numbers 28:9, Light Pink/Revia)

Aliyah 3 Phrase 18 (Numbers 28:9, Orange/Tevir)

Aliyah 3 Phrase 19 (Numbers 28:9, Blue/Siluk)

Aliyah 3 Phrase 20 (Numbers 28:10, Yellow/Etnachta)

Aliyah 3 Phrase 21 (Numbers 28:10, Red/Final Siluk)

FOURTH ALIYAH

Complete Fourth Aliyah (Numbers 28:11-15)

Aliyah 4 Phrase 1 (Numbers 28:11, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 2 (Numbers 28:11, Yellow/Etnachta)

Aliyah 4 Phrase 3 (Numbers 28:11, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 4 (Numbers 28:11, Orange/Tevir)

Aliyah 4 Phrase 5 (Numbers 28:11, Blue/Siluk)

Aliyah 4 Phrase 6 (Numbers 28:12, Light Pink/Revia)

Aliyah 4 Phrase 7 (Numbers 28:12, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 8 (Numbers 28:12, Yellow/Etnachta)

Aliyah 4 Phrase 9 (Numbers 28:12, Light Pink/Revia)

Aliyah 4 Phrase 10 (Numbers 28:12, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 11 (Numbers 28:12, Blue/Siluk)

Aliyah 4 Phrase 12 (Numbers 28:13, Light Pink/Revia)

Aliyah 4 Phrase 13 (Numbers 28:13, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 14 (Numbers 28:13, Yellow/Etnachta)

Aliyah 4 Phrase 15 (Numbers 28:13, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 16 (Numbers 28:13, Blue/Siluk)

Aliyah 4 Phrase 17 (Numbers 28:14, Light Pink/Revia)

Aliyah 4 Phrase 18 (Numbers 28:14, Dark Pink/Geresh)

Aliyah 4 Phrase 19 (Numbers 28:14, Light Pink/Revia)

Aliyah 4 Phrase 20 (Numbers 28:14, Orange/Tevir)

Aliyah 4 Phrase 21 (Numbers 28:14, Yellow/Etnachta)

Aliyah 4 Phrase 22 (Numbers 28:14, Green/Zakef)

Aliyah 4 Phrase 23 (Numbers 28:14, Blue/Siluk)

Aliyah 4 Phrase 24 (Numbers 28:15, Orange/Tevir)

Aliyah 4 Phrase 25 (Numbers 28:15, Yellow/Etnachta)

Aliyah 4 Phrase 26 (Numbers 28:15, Orange/Tevir)

Aliyah 4 Phrase 27 (Numbers 28:15, Red/Final Siluk)